Sunday, May 19, 2024
Homeआध्यात्मिक80% पुरुष मृ'त्यूनंतर नरकातच का जातात.? गरुड पुरण..

80% पुरुष मृ’त्यूनंतर नरकातच का जातात.? गरुड पुरण..

नमस्कार मित्रांनो आपल्या मराठमोळ्या पेजवर तुमचे स्वागत आहे.!! धार्मिक श्रद्धेनुसार, नरक ही अशी जागा आहे जिथे पापींच्या आत्म्यांना शिक्षा भोगण्यासाठी पाठवले जाते. शिक्षेनंतर, ते त्यांच्या कर्मानुसार इतर योनींमध्ये जन्म घेतात. असे म्हटले जाते की स्वर्ग पृथ्वीच्या वर आहे आणि नरक पृथ्वीच्या खाली आहे म्हणजेच अंडरवर्ल्डमध्ये आहे. त्याला अधोलोक देखील म्हणतात. अधोलोक म्हणजे खालचे जग. उर्ध्व लोक म्हणजे वरचे लोक म्हणजे स्वर्ग. मध्यवर्ती जगात आपले विश्व आहे.

माणूस मेल्यावर याच वाटेवर चालतो – पुराणानुसार जेव्हा जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा मृ’त्यू होतो किंवा आत्मा शरीर सोडून प्रवास सुरू करतो तेव्हा या काळात त्याला तीन प्रकारचे मार्ग मिळतात. असे म्हणतात की तो आत्मा कोणत्या मार्गावर जाईल, हे केवळ त्याच्या कृतींवर अवलंबून असते. हे तीन मार्ग आहेत.. अर्ची मार्ग, धूम मार्ग आणि उत्पत्ति-उत्तर मार्ग. अर्ची मार्ग हा ब्रह्मलोक आणि देवलोकाच्या प्रवासासाठी आहे, तर धुम्रमार्ग पितृलोकाच्या प्रवासासाठी आहे आणि उत्पत्ति-उच्छेद मार्ग नरकाच्या प्रवासासाठी आहे. आता प्रश्न असा पडतो की सृष्टी आणि विनाशाच्या मार्गाने नरकाची यात्रा कोण करते?

नरकात कोण जातो.? नास्तिक आणि ज्ञानी यांनाही नरकाला सामोरे जावे लागू शकते, कारण ज्ञान, विचार इत्यादी तुम्ही चांगले किंवा वाईट हे ठरवत नाहीत. तुमचा चांगुलपणा तुमच्या नैतिक सामर्थ्यात दडलेला आहे.

यम आणि नियमांचे पालन करण्यातच तुमचे चांगुलपण आहे. सत्पुरुषांमध्येच चैतन्याची पातळी वाढते आणि ते देवतांच्या नजरेत श्रेष्ठ बनतात. लाखो लोकांसमोर चांगले असण्यापेक्षा स्वतःसमोर चांगले असणे चांगले. मुळात तोच वेग. चांगले काम आणि चांगली वृत्ती आणि विचारांना चांगली गती मिळते. सतत वाईट आत्म्यात राहणारी व्यक्ती स्वर्गात कशी जाऊ शकते?

हे लोक नरकात जातात – जे धर्म, देव आणि पितरांचा अपमान करतात, सूडबुद्धीने अन्न खातात, पापी, बेशुद्ध, क्रोधित, वासनांध आणि नीच स्वभावाचे लोक नरकात जातात. पापी जीव जगताना नरक भोगतो, मृत्यूनंतरही त्याच्या पापानुसार त्याला काही काळ वेगवेगळ्या नरकात राहावे लागते.

सतत रागात राहणे, भांडणे करणे, नेहमी इतरांना फसविण्याचा विचार करणे, दारू पिणे, मांसाहार करणे, इतरांच्या स्वातंत्र्याचा भंग करणे आणि पापे करण्याचा विचार करणे यामुळे माणसाचे मन बिघडते आणि खालच्या जगात जाते आणि मृ’त्यूनंतर तो आपोआपच नरकात पडतो. तेथे त्याची भेट यमाशी होते.

खरोखर नरक आहे की स्वर्ग.? नरकाच्या दारात कोण जातो.? काही लोक म्हणतात की स्वर्ग किंवा नरक आपल्या आत आहे. मानवी कृत्यांना शिक्षा करणारा किंवा बक्षीस देणारा कोणी नसावा. मनुष्य स्वतःच्या कर्माने स्वर्ग किंवा नरकाची अवस्था भोगतो. जर त्याने वाईट कृत्ये केली तर तो वाईट ठिकाणी पोहोचेल

पुराणानुसार, कैलासच्या वर स्वर्ग आणि खाली नरक आणि अधोलोक आहे. स्वर्ग हा संस्कृत शब्द मेरू पर्वताच्या वरच्या प्रदेशांसाठी वापरला जातो. ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर अधोलोक आणि नरक जगाची स्थिती सांगितली आहे, त्याचप्रमाणे पृथ्वीवरील स्वर्गाची स्थिती देखील सांगितली आहे.

पुराणानुसार 84 लाख योनींमध्ये भटकल्यावर आत्मा जन्म घेतो. म्हणजेच तळापासून वर येण्याच्या या प्रक्रियेला ऊर्ध्वगामी हालचाल म्हणतात. पापी कर्मामुळे माणूस पुन्हा खाली पडू लागला तर त्याला अधोगती म्हणतात. अध:पतनात पडणे म्हणजे नरकात पडणे होय.

ज्याप्रमाणे रात्री बेशुद्ध झाल्यावर आपले शरीर झोपायला जाते, तेव्हा आपल्याला सर्व प्रकारची स्वप्ने दिसतात, त्याचप्रमाणे आपल्याला सतत वाईट स्वप्ने पडत असतील तर त्याची अवस्था नरकात जाण्याची आहे.

कोण जातो नरकात.? मनमानी यज्ञ, सण, उपवास आणि उपासना शोधणारे अनेक लोक आहेत आणि जे चिंतनात्मक तांत्रिक कर्म देखील करतात. अशा भ्रष्ट भावनेत आणि शास्त्राच्या विरुद्ध यज्ञ वगैरे करणार्‍या पुरुषांना कृमी नरकात टाकले जाते. अशा प्रकारच्या शास्त्र निषिद्ध कर्मांच्या आचरणासारख्या पापांमुळे हजारो पापी निश्चितपणे सर्वात भयानक नरकात पडतात.

अनेक लोक जेवताना कोणालाच आठवत नाहीत आणि जेवणाचे नियम पाळत नाहीत, त्याचा परिणाम त्यांच्या आयुष्यावर होतो. पुराणात असे म्हटले आहे की जो कोणी देव आणि पितरांचे अन्न अर्पण न करता किंवा अर्पण करण्यापूर्वी खातो, त्याला नपुंसकांनी लालभक्ष नावाच्या नरकात टाकले आहे.

पुराणानुसार खोटी साक्ष देणारा रौरव नरकात जातो. गायी आणि संन्याशांना कोठेतरी कोंडून ठेवणारा पापी नरकात जातो.

दा’रू पिणारा वराह नरकात पडतो आणि जो तालाला मारतो तो नरकात पडतो. जो पुरुष आपल्या पत्नीशी व्यभिचार करतो त्याला तप्तकुंभ नावाच्या नरकात यातना दिली जाते.

जो आपल्या भक्ताला मारतो तो तप्तलोह नरकात जाळला जातो. शिक्षकांचा अपमान करणारा पापी नरकात टाकला जातो.

गरुड पुराणानुसार वेदांचा अपमान आणि नाश करणाऱ्याला मीठ नावाच्या नरकात जाळले जाते. धर्माच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारा विमोहका नरकात जातो.

जो मनुष्य देवांचा द्वेष करतो तो कृमी भक्षक नरकात जातो.

आजकाल लोक जास्त फसवे झाले आहेत. जो सर्व प्राणिमात्रांचा व्यर्थ द्वेष करतो आणि कपटाने शस्त्रे निर्माण करतो, त्याला नरकात टाकले जाते. जो असत्प्रतिग्रह स्वीकारतो तो अधोमुखी नरकात पडतो.

अनेकांच्या मनात इतरांबद्दल द्वेष असतो आणि ते त्यांचे नुकसान करण्याचा विचार करत असतात. पुराणात असे म्हटले आहे की, जो इतरांचे घर, शेत, गवत आणि धान्य जाळून टाकतो, त्याला रक्तहीन नरकात टाकले जाते.

आजकाल ज्योतिषशास्त्र जास्त प्रचलित आहे. खोटे बोलून धंदा करणारे ज्योतिषी बरेच झाले आहेत. पुराणानुसार जो मनुष्य नक्षत्रांचे ज्ञान आणि नट-मल्लांच्या वृत्तीने उपजीविका करतो तो वैतरणी नावाच्या नरकात जातो.

जगभर पर्यावरणाची हानी होत आहे. झाडे अतिशय वेगाने कापली जात आहेत. पुराणानुसार झाडे तोडणारी व्यक्ती असिपतवनात जाते. पीपळ, बाधा, कडुलिंब, केळ, डाळिंब, बिल्व, आंबा, अशोक, शमी, नारळ, डाळिंब, बांबू इत्यादी पवित्र वृक्ष तोडणे हे घोर पाप मानले जाते. याशिवाय जे लोक कपटाने उपजीविका करतात, ते सर्व बहिज्वल नावाच्या नरकात टाकले जातात.

पर स्त्री आणि परकीय अन्न खाणारा पुरुष नरकात टाकला जातो.

जे दिवसा झोपतात आणि जे शरीराच्या द्रव्याने उन्मत्त असतात ते सर्वजण शवभोज नावाच्या नरकात पडतात.

जे भगवान शिव आणि विष्णूला मानत नाहीत त्यांना अवची नरकात टाकले जाते.

किंबहुना मानव स्वतःच्या कर्माने या नरकात पडतो. नरकापासून मुक्त होण्यासाठी, विद्वान वेदांचे अनुसरण करण्याची शिफारस करतात. वेदांचे पठण, प्रार्थना आणि ध्यान केल्यानेच नरक टाळता येते.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने सादर केले आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर आपल्या ह्या पेजशी कनेक्टेड राहा, तसेच आपल्या मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजशी कनेक्टेड रहा, धन्यवाद.!!

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

अध्यात्मिक

जरा हटके

Most Popular