Thursday, June 13, 2024
Homeआध्यात्मिकश्रीकृष्णांच्या मतानुसार हे पाच संकेत मिळत असतील तर.. ती व्यक्ती महापापी आहे..

श्रीकृष्णांच्या मतानुसार हे पाच संकेत मिळत असतील तर.. ती व्यक्ती महापापी आहे..

मित्रांनो भगवान श्रीकृष्णांनी अशा पाच लक्षणांबद्दल सांगितले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला हे 5 संकेत मिळत असतील तर त्या व्यक्तीने आपल्या आयुष्यात नकळत अनेक पाप केले आहेत. या पापांपासून मुक्त होण्यासाठी त्याने सत्कर्म करावे, हे देव त्याला या लक्षणांद्वारे समजावून सांगत आहेत.

श्रीकृष्ण सांगतात की मनुष्य कोणतेही कर्म करतो त्याचे फळ त्याला निश्चितच मिळते. मग तो चांगले कर्म करतो किंवा वाईट कर्म करतो. तो करत असलेल्या प्रत्येक कृतीचे फळ त्याला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मिळते. शरीराने किंवा मनाने पाप केले तरी त्याला प्रत्येक पापाची शिक्षा भोगावीच लागते, मग ते पाप लहान असो वा मोठे.

जाणूनबुजून केलेल्या पापांची जाणीव माणसाला असते. पण नकळत केलेली पापे माणसाला कशी कळणार.? काही माणसे पापी कृत्ये करतात पण त्यांना ती कृती पाप वाटत नाही. काही लोक वाईट कर्म चांगले म्हणून करतात, परंतु गरुड पुराणानुसार हे देखील एक प्रकारचे पाप आहे.

म्हणूनच मनुष्याला धर्मग्रंथांचा अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला जातो. शास्त्राचा अभ्यास करून त्यानुसार जीवन जगल्यास माणूस नेहमी आनंदी जीवन जगतो. त्याच्याकडून अजाणतेपणीही कोणतेही पाप होत नाही.

परंतु गरुड पुराणानुसार मनुष्याने केलेल्या सर्व पापांचे प्रायश्चित्त होऊ शकते. जर कोणी हेतुपुरस्सर पाप केले तर अशा पापांचे मोक्ष पृथ्वीवर उपलब्ध नाही. पण जर कोणी नकळत कोणतेही पाप केले तर त्याच्यावर मोक्षाचे उपाय सांगितले आहेत.

गरुड पुराणानुसार, जेव्हा जेव्हा मनुष्य पाप करतो तेव्हा देव त्याला प्रायश्चित करण्यासाठी विविध संकेत देतो. रावण, कंस, शिशुपाल इत्यादींना त्यांच्या पापांचे प्रायश्चित्त करण्याची संधी मिळाली होती. त्याचप्रमाणे देव प्रत्येक मनुष्याला असे संकेत देतो ज्याद्वारे मनुष्याने नकळत अनेक पापे केली आहेत हे समजावे आणि आता या पापांपासून मुक्त होण्यासाठी देवाच्या आश्रयाला जाऊन पूजा, दान इत्यादी करून प्रायश्चित्त करावे.

गरुड पुराणात प्रत्येक प्रकारच्या पापाचे प्रायश्चित्त करण्यासाठी तपश्चर्या, उपवास इत्यादी विविध प्रकारचे शुद्धीकरण कार्य सांगितले आहे. नकळत केलेल्या पापांचा अर्थ असा होतो की ज्याची मनुष्याला जाणीव नसते किंवा कोणाच्या तरी बळजबरीने केलेले पापकर्म.

पहिले संकेत म्हणजे आपल्याला सर्वात जास्त ज्याची गरज आहे ते मिळत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या आयुष्यात खूप पापकर्म केले असतील, तर त्याच्या आयुष्यात एक वेळ अशी येते जेव्हा त्याला एखाद्या गोष्टीची सर्वात जास्त गरज असते, परंतु ती गोष्ट त्याला कधीच मिळत नाही. जणू काही माणसाच्या आयुष्यात एक वेळ येते. त्याला पैशांची खूप गरज असते पण त्यावेळी पैसे मिळत नाहीत. कितीही प्रयत्न केले तरी पैसे मिळत नाहीत. कधी कधी माणूस अशा जागी अडकतो की त्याला अन्नाच्या प्रत्येक दाण्याची आस असते. पाण्याच्या थेंबासाठी आसुसतो पण मिळत नाही. मनुष्याच्या जीवनात अशी वेळ आल्यावर आपल्या हातून नकळत अनेक पापे झाली आहेत हे समजून घेऊन पापमुक्त होण्यासाठी प्रायश्चित्त करावे.

दुसरे लक्षण म्हणजे कोणीही त्याचे राहत नाही. माणसाला आपलं कुणीच नाही असं वाटायला लागत आणि सर्वांनी त्याला सोडले आहे असे वाटू लागते. त्याला स्वतःचे म्हणून स्वीकारणारे कोणी नाही, त्याला एकटे वाटू लागते, मग त्या व्यक्तीने केलेल्या पापकर्माचे स्मरण करावे. जेव्हा सर्वजण त्याची साथ सोडतात तेव्हा असे समजावे की त्या माणसाने आयुष्यात अनेक पापे केली आहेत.

तिसरे लक्षण म्हणजे प्रतिष्ठा गमावणे. जर एखाद्या व्यक्तीने अचानक आपला सन्मान आणि प्रतिष्ठा गमावली. कोणीही त्याचा आदर करत नाही. प्रत्येकजण त्याला हीन आणि नीच मानू लागतो. जर प्रत्येकजण त्याचा तिरस्कार करू लागला तर त्या व्यक्तीने समजून घ्यावे की त्याने आपल्या आयुष्यात खूप पाप घडले आहे आणि आता देव त्याला प्रायश्चित करण्याची संधी देत आहे.

चौथा संकेत म्हणजे तुम्हाला सर्वात जास्त आवडत असलेली गोष्ट गमावणे. माणसाला सर्वात प्रिय असलेली कोणतीही गोष्ट त्याच्यापासून विभक्त झाली म्हणेजच ज्या वस्तूच्या काळजीत तो आयुष्यभर घालवतो आणि अचानक एक दिवस ती गोष्ट त्याच्यापासून दूर जाते. तर असे समजावे की त्या व्यक्तीने अनेक पापकर्म केले आहेत आणि आता त्या गोष्टीची इच्छा सोडून देवाकडे जाण्याची आणि आपल्या पापकर्मांचे प्रायश्चित्त करण्याची वेळ आली आहे, हेही देवाचे लक्षण समजले पाहिजे. तरच त्याला मोक्ष प्राप्त होतो.

पाचवा संकेत म्हणजे एक भयानक स्वप्न दिसणे. जर माणूस झोपी गेला आणि त्याला नेहमी भयानक स्वप्ने पडू लागली. स्वप्नात स्त्रियां शोक करताना दिसल्या. म्हशीवर बसलेला माणूस स्वप्नात पुन्हा पुन्हा दिसला, स्वप्नात एखादी काळी स्त्री त्याला मिठी मारताना दिसली, तर त्याने समजून घ्यावे की त्याने आयुष्यात अनेक पापे केली आहेत आणि आता पापांपासून वाचले पाहिजे आणि भगवान श्री कृष्णाच्या शरणी गेले पाहिजे..

टीप – मित्रांनो आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंधश्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि प्रथा तुमच्या समोर आणल्या आहेत. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंधश्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने सादर केले आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धा म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल, तर या पेजशी जोडलेले राहा आणि तुमच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांनाही ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आमच्या पेजशी कनेक्ट रहा, धन्यवाद.!!

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

अध्यात्मिक

जरा हटके

Most Popular